Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες
Διοίκηση & Οργανόγραμμα


Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEVACO Α.Ε.  είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. (ΚΕΔ) 

Το επταμελές Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:

1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος , εκτελεστικό μέλος
2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος , εκτελεστικό μέλος
3) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος
4) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος
5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή, μη εκτελεστικό μέλος
6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος
7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Ταυτόχρονα με αυτή την απόφασή της όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002 , όπως ισχύει σήμερα , τους κ.κ. Κωσταντίνο Μητρόπουλο και Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκη. 

Η θητεία του είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την πρώτη Γενική Τακτική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2018.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  (PDF)