Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες
Μεταλλικές Ηλεκτροσυγκολλητές Κατασκευές

Αφορά σε Ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές μέσου βάρους που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από χοντρά ελάσματα, σίδηρο μορφής (IPE, IPN, HEA, HEB, UPN γωνιές, ταφ κ.λ.π) κοιλοδοκούς- στραντζαριστά, οικοδομικό σίδηρο κ.α.

Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι:

-       Πλαίσια σηράγγων HEB - HEA

-       Εύκαμπτα πλαίσια σηράγγων  (Lattice girders)

-       Truckers φωτοβολταϊκών πάρκων

-       Μεταλλικές γέφυρες

-       Μεταλλικά κιγκλιδώματα

-       Ειδικές κατασκευές

-       Μεταλλικά στέγαστρα