Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες
Διαμόρφωση
Η εταιρεία διαθέτει πληθώρα CNC καμπτικών μηχανημάτων (στραντζόπρεσσες) για πάχη ελασμάτων μέχρι 15mm και μήκη μέχρι 4,7m.