Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Αμυντικές Κατασκευές

Το Τμήμα Αμυντικών κατασκευών (Defense) της MEVACO, για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων που έχει αναλάβει, έχει εγκαταστήσει ειδικές διεργασίες, οι οποίες τηρούν τις απαιτήσεις των κατωτέρω προτύπων και οι οποίες έχουν δεχτεί την πιστοποίηση – έγκριση του πελάτη.


 • Έγκριση Raytheon για συγκόλληση τήξης (FUSION WELDING) σύμφωνα με AWS D17.1&WS33739 και AWS D1.2&WS33739 Appx. 2

 • Έγκριση Raytheon για συγκόλληση αντίστασης σημείου (SPOT WELDING) σύμφωνα με AWS D17.2

 • Έγκριση Raytheon για έλεγχο με διεισδυτικά υγρά (PENETRANT INSPECTION) σύμφωνα με ASTM-E-1417, Type I, method C

 • Έγκριση Raytheon για Έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια σύμφωνα με ASTM-E-1444 (MAGNETIC PARTICLE INSPECTION)


Επίσης, στα πλαίσια λειτουργίας όλης της εταιρείας, συμμετέχει στην εφαρμογή – συντήρηση των κατωτέρω συστημάτων:

 • EN ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

 • ISO 3834-2:2005 -Ποιοτικές απαιτήσεις για συγκόλληση Τήξης μεταλλικών υλικών, Μέρος 2-Εκτενείς ποιοτικές απαιτήσεις

 • ΕΝ 1090-1:2009+Α1:2011- Εκτέλεση χαλύβδινων κατασκευών και αλουμινένιων κατασκευών-Μέρος 1. Απαιτήσεις για επιθεώρηση της συμμόρφωσης κατασκευαστικών στοιχείων

 • ΕΝ 1090-2:2008+Α1:2011- Εκτέλεση χαλύβδινων κατασκευών και αλουμινένιων κατασκευών -Part 2. Τεχνικές απαιτήσεις για χαλύβδινες κατασκευές.

 • ΕΝ 1090-3:2008 - Εκτέλεση χαλύβδινων κατασκευών και αλουμινένιων κατασκευών -Part 3. Τεχνικές απαιτήσεις για κατασκευές εξ αλουμινίου

 • EN ISO 14001:2004 για το σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος

 • BS OHSAS 18001:2007 για το σύστημα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας

 • EN ISO 27001:2005 Σύστημα διαχείρισης Πληροφοριών αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή στο κέντρο Data Center της εταιρείας


Τέλος, στα πλαίσια λειτουργίας όλης της εταιρείας, έχει δεχθεί με επιτυχία επιθεωρήσεις  - αξιολογήσεις από πελάτες και τρίτους φορείς , ήτοι:

 • Έγκριση  - Πιστοποίηση της Mevaco ως υποκατασκευαστή της  Ansaldo STS

 • Αξιολόγηση από τρίτο φορέα (Third Party)της  Mevaco για την κατασκευή Βάσεων Έδρασης Ηλιακών Φωτοβολταϊκών. Η επιθεώρηση ζητήθηκε από τον τελικό εγκαταστάτη των συστημάτων (αγοραστής) από τον πελάτη που χρησιμοποιεί τη  Mevaco για την κατασκευή.

Διαθέτει μετρητικό εργαστήριο με βραχίονες καταγραφής μετρήσεων καθώς και πληθώρα άλλων μετρητικών οργάνων και ελέγχου συγκολλήσεων (διεισδυτικά υγρά κλπ), καθώς και μηχανικό συγκολλήσεων ( welding engineer )


Οι αμυντικές κατασκευές της MEVACO προορίζονται κατά κύριο λόγο για χώρες του εξωτερικού.