Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Δραστηριότητα

Η Εταιρεία παράγει κυρίως μεταλλικά αντικείμενα και προϊόντα με βασική πρώτη ύλη επίπεδα χαλυβδόφυλλα, ανοξείδωτα φύλλα, φύλλα αλουμινίου, χαλκού, ορειχάλκου, ακρυλικά φύλλα καθώς και μεταλλικές κατασκευές μέσου βάρους για λογαριασμό πελατών.


Το πεδίο εφαρμογής των παραγόμενων προϊόντων είναι αρκετά ευρύ λόγω των πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να έχει η υπό επεξεργασία πρώτη ύλη. Ακόμη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Εταιρείας προσαρμόζεται στις προδιαγραφές της εκάστοτε παραγγελίας, οδηγώντας σε μία ευέλικτη παραγωγική διαδικασία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, η Εταιρεία είναι σε θέση να παράγει απεριόριστη ποικιλία προϊόντων σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες.


Παράλληλα επεκτείνει την δραστηριότητά της και σε νέους τομείς, όπως πχ 


1. Κατασκευές για την Αμυντική Βιομηχανία με εξαιρετική ποιότητα και καλύπτοντας τις αυστηρότερες προδιαγραφές(mil standards)


2. Μελέτη και κατασκευή ψηφιακών πινάκων ενημέρωσης, μεταβλητών μηνυμάτων αλλά και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αθλητικών χώρων.


​3.Τομέας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κατασκευή κινούμενων και σταθερών βάσεων φωτοβολταϊκών πάρκων καθώς και παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων).