Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Μεταλλικές Ηλεκτροσυγκολλητές Κατασκευές

Αφορά σε Ηλεκτροσυγκολλητές κατασκευές μέσου βάρους που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από χοντρά ελάσματα, σίδηρο μορφής (IPE, IPN, HEA, HEB, UPN γωνιές, ταφ κ.λ.π) κοιλοδοκούς- στραντζαριστά, οικοδομικό σίδηρο κ.α.


Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών είναι:

  • Πλαίσια σηράγγων HEB - HEA

  • Εύκαμπτα πλαίσια σηράγγων  (Lattice girders)

  • Truckers φωτοβολταϊκών πάρκων

  • Μεταλλικές γέφυρες

  • Μεταλλικά κιγκλιδώματα

  • Ειδικές κατασκευές

  • Μεταλλικά στέγαστρα