Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Οικονομικές καταστάσεις Μητρικής

2019

shopping bag

Empty heading

shopping bag

Empty heading

shopping bag

Empty heading

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2021

01. 2021 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

02. 2021 Ετήσια Οικονομική Έκθεση (PDF)

2020

01. 2020 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

02. 2020 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2019

01. 2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

02. 2019 Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση

2018

01. 2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

2017

01. 2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

2016

01. 2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

03. 2016 Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2015

01. 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. 2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015

03. 2015 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

04. 2015 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2015 Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2015 Α' Τρίμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

08. 2015 Α' Τρίμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2014

01. 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. 2014 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014

03. 2014 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

04. 2014 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2014 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2014 Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2014 Α' Τρίμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

08. 2014 Α' Τρίμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2013

01. 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

02. 2013 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013

03. 2013 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

04. 2013 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2013 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2013 Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2013 Α Τρίμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

08. 2013 Α' Τρίμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2012

01. 2012 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2012 - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012

03. 2012 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

04. 2012 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2012 - Εξαμηνιαία Οικονομική 'Εκθεση

06. 2012 - Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2012 Α' Τρίμηνο- Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

08. 2012 Α' Τρίμηνο- Στοιχεία και Πληροφορίες

2011

01. 2011 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2011 - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011

03. 2011 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

04. 2011 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

05. 2011 Α' Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

06. 2011 - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

07. 2011 Α' Τρίμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

08. 2011 Α' Τρίμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2010

01. 2010 - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1/2010 - 31/12/2010

02. 2010 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

03. 2010 Εννιάμηνο- Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

04. 2010 Α΄ Εξάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2010 - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2010 Α' Τρίμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

07. 2010 Α' Τρίμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

2009

01. 2009 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2009 - Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 1/1/2009 - 31/12/2009

03. 2009 Εννιάμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

04. 2009 Εννιάμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2009 Α΄ Εξάμηνο. - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2009 Α΄ Εξάμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2009 Α΄ Τρίμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

08. 2009 Α΄ Τρίμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

2008

01. 2008 - Ετήσια Οικονομική Έκθεση

02. 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008

03. 2008 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π)

04. 2008 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2008 Α' Εξάμηνο 2008 - Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

06. 2008 Α' Εξάμηνο 2008 - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2008 Α΄ Τρίμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

08. 2008 Α΄ Τρίμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

2007

01. 2007. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π)

02. 2007. - Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 31-12-2007 (Δ.Λ.Π)

03. 2007 Εννιάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΛΠ)

04. 2007 Εννιάμηνο - Στοιχεία και Πληροφορίες

05. 2007 Α΄ Εξάμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

06. 2007 Α΄ Εξάμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2007 Α΄ Τρίμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

08. 2007 Α΄ Τρίμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

2006

01. 2006. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π)

02. 2006. - Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 31-12-2006 (Δ.Λ.Π)

03. 2006 Εννιάμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

04. 2006 Εννιάμηνο. - Στοιχεία και πληροφορίες

05. 2006 Α΄ Εξάμηνο - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

06. 2006 Α΄ Εξαμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2006 Α΄ Τρίμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

08. 2006 Α΄ Τρίμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

2005

01. 2005. - Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π)

02. 2005. - Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 31-12-2005 (Δ.Λ.Π)

03. 2005 Εννιάμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

04. 2005 Εννιάμηνο. - Στοιχεία και πληροφορίες

05. 2005 Α' Εξάμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

06. 2005 Α΄ Εξάμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

07. 2005 Α΄ Τρίμηνο. - Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Δ.Λ.Π.)

08. 2005 Α΄ Τρίμηνο. - Στοιχεία και Πληροφορίες

2004

01. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004

02. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Ενοποιημένη

03. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Eννιάμηνο

04. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Εννιάμηνο Ενοποιημένη

05. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Eξάμηνο

06. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Εξάμηνο Ενοποιημένη

07. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Α' Τρίμηνο

08. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2004 Α' Τρίμηνο Ενοποιημένη

09. Ισολογισμός 2004

10. Ενοποιημένος Ισολογισμός 2004

2003

01. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003

02. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 Ενοποιημένη

03. Ισολογισμός 2003

04. Ενοποιημένος Ισολογισμός 2003

2002

01. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2002

02. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2002 Ενοποιημένη

03. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2002 Eξάμηνο

04. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2002 Εξάμηνο Ενοποιημένη

05. Ισολογισμός 2002

06. Ενοποιημένος Ισολογισμός 2002

2001

01. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2001

02. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2001 Ενοποιημένη

03. Ισολογισμός 2001

04. Ενοποιημένος Ισολογισμός 2001

2000

01. Ισολογισμός 2000

02. Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 2000