Μεβακο Αρχική σελίδα.

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.

GR EN

Επιλογές
Edit Page

Πολιτική - Κανονισμοί

Πολιτική Αποδοχών MEVACO A.E.

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Πολιτική Καταλληλότητας MEVACO Α.Ε

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων