Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

2019

shopping bag

Empty heading

shopping bag

Empty heading

shopping bag

Empty heading

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση

2024

Kατάρτιση νέας συμφωνίας με την INTRACOM DEFENSE SA 06/02/24

Οικονομικό Ημερολόγιο  2024 10/04/24

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  20/06/2024 

Ανακοίνωση για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 21/06/2024

Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών  και ανάδειξης υποψηφιοτήτων σε σώμα 25/06/2024

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως  Επιτροπής Ελεγχου 20/06/2024

Απόσπασμα Πρακτικού της ετήσιας τακτικής  γενικής συνέλευσης των μετόχων 20/06/2024

Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώματος / Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2023

Κατάρτιση σύμβασης  για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φ/Β Πάρκων που υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας στη Βόρειο Ελλάδα 02/07/.2024

Ανακοίνωση για παραίτηση μέλους ΔΣ και μη αντικατάσταση  09/07/2024


2023

Οικονομικό Ημερολόγιο 2023 07/04/2023

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007.    09/06/23

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21/06/2023

Ανακοίνωση  επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους  18/07/2023

Συμμετοχή της MEVACO στην κατασκευή της Φρεγάτας H/S Κίμων (HN1) 02/10/23

Ανακοίνωση  για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2022 10/11/2023​​

Κατάρτιση σύμβασης  για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φ/Β Πάρκων  που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο   14/11/23  ​​

2022

 Βασικά Οικονομικά μεγέθη Γ' Τριμηνου 2022 02/02/2022

Ανακοίνωση  για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσεως 2021 19/10/2022​​

Κατάρτιση Μνημονίου Συναντίληψης / Κατανόησης / Συνεννόησης (ΜoU) με την FINCANTIERI S.p.A  14/10/2022​​

Σχολιασμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Χρήσεως 2022    30/09/2022​​

Κατάρτιση σύμβασης  για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης  Φ/Β Πάρκου ισχύος  100 ΜWp    19/09/2022​​

Ανακοίνωση  επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους  20/07/2022​​

Ορισμός των μελών της  Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  - Εκλογή Προέδρου και συγκρότησης αυτής σε σώμα 13/07/2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδριάσεως Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 13/07/2022

Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ 24 6 2022 συγκρότησης αυτού σε σώμα  06/07/2022

Απόσπασμα Πρακτικού ΤΓΣ 23 6 2022 εκλογής μελών ΔΣ και Επιτροπής Ελέγχου 06/07/2022

Aνακοίνωση για εκλογή Προέδρου ΕΕ - Συγκρότηση  αυτής σε σώμα 30/06/2022

Ανακοίνωση για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 27/06/2022

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23/06/2022

 ​​Ανακοίνωση για συμφωνία με NAVAL GROUP 16/6/2022

 ​​Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός αποτελεσμάτων χρήσης 2021  29/04/2022

 ​Οικονομικό Ημερολόγιο 2022 14/04/2022

Κατάρτιση νέας σύμβασης για παραγωγή μεταλλικών βάσεων Φ/Β 01/04/2022

Κατάρτιση σύμβασης για παραγωγή μεταλλικών βάσεων  Φ/Β 23/03/2022

2021

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Γ ́ Τριμήνου 2021  25/11/2021

 Έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (φορολογικό πιστοποιητικό)  χρήσης 2020  12.11.2021

Γνωστοποίηση σύμβασης παραγωγής μεταλλικών βάσεων ΦΒ πάρκων 29/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 17/09/2021

Ανακοίνωση για σύσταση Επιτροπής Αποδοχών εκλογής Προέδρου συγκρότησης σε σώμα 19/07/2021

Ανακοίνωση για ανασυγκρότηση ΔΣ σε σώμα 14/07/2021

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2021

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 09/04/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 15/02/2021

2020

Βασικά Οικονομικά μεγέθη Γ ́ Τριμήνου 2020

Κατάρτιση σύμβασης με την Εταιρεία JUWI HELLAS S.A.

'Εκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2019   29/10/2020

Οικονομικό ημερολόγιο 2020

Τροποποίηση Οικονομικού ημερολογίου 2020

Αποφάσεις ετήσιας Τακτίκης Γενικής Συνέλευσης 04/08/2020

Ανακοίνωση για εκλογή Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου 07/08/2020

2019

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2018 22/10/2019

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/06/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜEVACO 2019 10/04/2019

2018

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2017 18/10/2018

Γνωστοποίηση κατάρτισης σύμβασης 04/07/2018

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21/06/2018

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007 20/06/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜEVACO 2018 11/04/2018

2017

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2016 31/10/2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜEVACO 2017 28/06/2017

Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής 28/06/2017

Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 09/06/2017

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08/06/2017

Σχολιασμός ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016 28/04/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜEVACO 2017 31/03/2017

2016

Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2015 03/10/2016

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16/06/2016

Ανακοίνωση σχετικά με το κράτος μέλος καταγωγής (Mevaco AE)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜEVACO 2016 08/03/2016

2015

1. Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών του Ν. 3556/2007 14/12/2015

2. Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών του Ν. 3556/2007 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 10/12/2015

3. Ανακοινώσεις Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών του Ν. 3556/2007 07/12/2015

4. Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Ενιαμήνου 2015 27/11/2015

5. Ανακοίνωση για μεταβίβαση συμμετοχής σε Venman ABEE 13/11/2015

6. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2014 05/10/2015

7. Σχολιασμός Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2015 01/09/2015

8. Συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ MEVACO και IDE σε Διεθνή Προγράμματα 21/07/2015

2014

01. Ανακοίνωση Παραίτησης Μέλους του ΔΣ 19/12/2014

02. Αποφάσεις Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης 18/12/2014

03. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 15/12/2014

04. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 12/12/2014

05. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 11/12/2014

06. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 10/12/2014

07. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 26/11/2014

08. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 24/11/2014

09. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 14/11/2014

10. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 11/11/2014

11. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 30/10/2014

12. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 29/10/2014

13. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 23/10/2014

14. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 22/10/2014

15. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 15/10/2014

16. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 14/10/2014

17. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 30/09/2014

18. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 29/09/2014

19. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 17/09/2014

20. Σχολιασμός Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2014 29/08/2014

21. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 25/07/2014

22. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 23/07/2014

23. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 21/07/2014

24. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσης 2013 17/07/2014

25. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 07/07/2014

25. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 07/07/2014

26. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 30/06/2014

27. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 26/06/2014

28. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 24/06/2014

29. Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19/06/2014

30. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 13/06/2014

31. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 12/06/2014

32. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 11/06/2014

32. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 11/06/2014

34. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 03/06/2014

35. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου 2014 29/05/2014

36. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 27/05/2014

37. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 23/05/2014

38. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 21/05/2014

39. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 20/05/2014

40. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 16/05/2014

41. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 15/05/2014

42. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 09/05/2014

43. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 08/05/2014

44. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 30/04/2014

45. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 14/04/2014

46. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 11/04/2014

47. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2013 01/04/2014

48. Δελτίο Τύπου 26/03/2014

49. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 24/03/2014

50. Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007 19/03/2014

51. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ MEVACO 2014 18/03/2014

52. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 28/02/2014

53. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 24/02/2014

54. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 20/02/2014

55. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 18/02/2014

56. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 12/02/2014

57. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 10/02/2014

58. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 7/02/2014

59. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 4/02/2014

60. Αποφασεις εκτακτης γενικης συνελευσης 3/02/2014

61. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 31/01/2014

62. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 30/01/2014

63. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 27/01/2014

64. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 24/01/2014

65. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 23/01/2014

66. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 22/01/2014

2013

01. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 23/12/2013

02. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 16/12/2013

03. Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής

04. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 16/12/2013

05. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 12/12/2013

06. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 11/12/2013

07. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 06/12/2013

08. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 05/12/2013

09. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 28/11/2013

10. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2013 27/11/2013

11. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 27/11/2013

12. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 25/11/2013

13. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22/11/2013

14. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 7/11/2013

15. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 5/11/2013

16. Παραγραφή μερίσματος χρήσης 2007 10/10/2013

17. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 10/10/2013

18. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 07/10/2013

19. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 03/10/2013

20. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 27/09/2013

21. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 05/09/2013

22. Σχολιασμός Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2013 30/08/2013

23. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 23/07/2013

24. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 28/06/2013

25. Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 19/06/2013

26. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/06/2013

27. Σχολιασμός Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α' Τριμήνου 2013 30/05/2013

28. Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού – Άρθρο 20 –Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 15/05/2013

29. Επίσκεψη μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου των εκπαιδευτηρίων ΖΗΡΙΔΗ στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της

30. Απαντήσεις σε ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο

31. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2012 27/03/2013

32. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 05/03/2013

33. Οικονομικό Ημερολόγιο 2013 05/03/2013

2012

1. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2012 26/11/2012

2. Aνακοίνωση για παραγραφή μερίσματος χρήσης 2006 20/11/2012

3. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2012 31/08/2012

4. Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσεως 2011 27/08/2012

5. Ανακοίνωση για λειτουργία Φ.Β σταθμού 03/07/2012

6. Ανακοίνωση για αύξηση και ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση και μείωση της ονομαστικής

7. Ανακοίνωση συγκρότησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 15/06/2012

8. Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 07/06/2012

9. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Τριμήνου 2012 29/05/2012

10. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού - Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο 15/05/2012

11. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 30/03/2012

12. Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2012 26/03/2012

2011

01. Ένταξη της Εταιρειας από την ICAP GROUP στην Κοινότητα "Strongest Companies in Greece" 15/12/2011

02. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2011 25/11/2011

03. Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση για Αλλαγή επωνυμίας θυγατρικής εταιρείας 31/10/2011

04. Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση για εκπνοή καταβολής μερίσματος χρήσης 2005 14/10/2011

05. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2011 30/08/2011

06. Αντικατάσταση Υπευθύνου Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων 18/7/2011

07. Σύναψη σύμβασης με την INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS 14/07/2011

08. Ολοκλήρωση Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2008-2009 14/07/2011

09. Σχολιασμός Δημοσιευμάτων 01/07/2011

10. Αποφάσεις Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 28/06/2011

10. Αποφάσεις Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 28/06/2011

12. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2010 29/03/2011

13. Ανακοίνωση Έγκρισης Τροποποίησης Καταστατικού 04/02/2011

14. Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - Ιανουάριος 2011 24/01/2011

15. Ανακοίνωση σχεδίου τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας 07/01/2011

2010

01. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2010 26/11/2010

02. Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση για εκπνοή καταβολής μερίσματος 2004 21/10/2010

03. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2010 30/08/2010

04. Δελτίο Τύπου - Νέα Ονομαστική Αξία Μετοχών 05/08/2010

05. Συμμετοχή στη σύσταση της ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. 29/07/2010

06. Αποφάσεις Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 28/06/2010

07. Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού - Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο 28/06/2010

08. Διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με την έκτακτη εισφορά του άρθρου 5 του Ν. 3845/2010 01/06/2010

09. Πρόσκληση-Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2009 31/05/2010

10. Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2009 26/03/2010

2009

01. Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2009 27/11/2009

02. Εγγραφή στο "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού υλικού του ΥΠΕΘΑ" 22/09/2009

03. Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου 2009 28/08/2009

04. Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/06/2009

05. Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2006 29/05/2009

06. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Τριμήνου 2009 29/05/2009

07. Πρόσκληση – Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2008 21/05/2009

2008

01. Δελτίο Τύπου - Έκδοση Ομολογιακού Δανείου 24/12/2008

02. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2008 25/11/2008

03. Δελτίο Τύπου - Βράβευση της Mecavo από την B.S.H. 16/10/2008

04. Δελτίο Τύπου - Σύναψη Ομολογιακού Δανείου 30/09/2008

05. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2008 28/08/2008

06. Κωδικοποιημένο Καταστατικό Εταιρείας μετά ν. 3604/2007 18/07/2008

07. Ανακοίνωση - ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 09/07/2008

08. Ανακοίνωση - Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2007 18/06/2008

09. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετησιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 18/06/2008

10. Ανακοίνωση - Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού 17/06/2008

11. Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2007 27/05/2008

12. Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων - Αγορά Οικοπέδων 26/05/2008

13. Ανακοίνωση Σημαντικών Γεγονότων - Αγορά Οικοπέδων 26/05/2008

14. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων A’ τριμήνου 2008 26/05/2008

15. Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2007 15/05/2008

16. Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2007 15/05/2008

17. Δελτίο Τύπου - Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Βασικού Μετόχου 07/05/2008

18. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Xρήσης 2007 24/03/2008

2007

01. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2007 27/11/2007

02. Ανακοίνωση σχετικά με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας και τις σημαντικές συμμετοχές

03. Ανακοίνωση Πρόθεσης συμμετοχής στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων

04. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων A’ Εξαμήνου 2007 30/08/2007

05. Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2007

06. Aνακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσης 2006 29/06/2007

07. Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2007

08. Ολοκλήρωση Εκποίησης Ενσώματων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών 27/06/2007

09. Ανακοίνωση - Εκποίηση Ενσωμάτων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών 14/06/2007

10. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων A’ τριμήνου 2007 30/05/2007

11. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων A’ τριμήνου 2007 30/05/2007

12. Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2006 29/05/2007

13. Ανακοίνωση διάθεσης Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2006 29/05/2007

14. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2006 20/03/2007

15. Δελτίο Τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2006 20/03/2007

2006

01. Ανακοίνωση ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της MEVACO με την νέα ονομαστική αξία

02. Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2006 21/11/2006

03. Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εξαμήνου 2006 28/08/2006

04. Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ. 21/06/2006

05. Δελτίο Τύπου 21/06/2006

06. Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος 21/06/2006

07. Ανακοίνωση Εκποίησης Ενσωματων Ονομαστικών Μετοχών 02/06/2006

08. Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2006 26/05/2006

09. Πρόσκληση - Προαναγγελία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Χρήσης 2005 25/05/2006

10. Σχολιασμός Δημοσιεύματος της 9.5.2006 για τη MEVACO 09/05/2006

11. Ανακοίνωση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 18/04/2006

12. Ανακοίνωση Αντικατάστασης Εσωτερικού Ελεγκτή 03/04/2006

2005

01. Δελτίο τύπου - Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων εννεαμήνου 2005 28/11/2005

02. Ανακοίνωση σχετικά με διόρθωση παραδρομής στον Πίνακα Προσαρμογών της Καθαρής θέσης έναρξης περιόδο

03. Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2004 05/07/2005

04. Ανακοίνωση - Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος/πληρωμής μερίσματος χρήσεως 2004 29/06/2005

05. Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 29/06/2005

06. Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/06/2005

07. Σχολιασμός μεταβίβασης του εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής στην «MEVAPOWER» Ανώνυμη Εμπορική

08. Ανακοίνωση Διάθεσης Πληροφοριακού Σημειώματος 14/06/2005

09. Γνωστοποίηση μεταβίβασης του εναπομείναντος ποσοστού συμμετοχής στην «MEVAPOWER» Ανώνυμη Εμπορική

10. Πρόσκληση - Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 31/05/2005

11. Πρόσθετα Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 05/04/2005

12. Σκοπούμενες Εταιρικές Πράξεις 24/02/2005

2004

01. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MEVACO 24/11/2004

02. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1/1 - 30/6/2004 27/08/2014

03. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ Χ.Α. - Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25/06/2004

04. Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν. 3556/2007 13/06/2014

05. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 09/06/2004

06. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1/1-31/3/2004 26/05/2004

2003

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/06/2003

2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1/1-31/12/2002 28/02/2003

2002

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1/1-30/9/2002 22/11/2002

2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 04/07/2002

2001

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 19/06/2001

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 19/06/2001

3. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Aνακοίνωση προς το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 30/03/2001