Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές
Edit Page

Πολιτική - Κανονισμοί

Πολιτική Αποδοχών MEVACO A.E.

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Πολιτική Καταλληλότητας MEVACO Α.Ε

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Πολιτική για βία και παρενόχληση - Διαχείριση Καταγγελιών 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομα/νυμο υποβάλλοντος την αναφορά - καταγγελία *
Επωνυμία Εταιρείας/ Διεύθυνση ΥΠΠΑ *
Ημερομηνία αναφοράς
Ημερομηνία φερόμενης παραβίασης

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ονοματεπώνυμο προσώπου, το οποίο διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση *
Θέση προσώπου που διέπραξε τη φερόμενη παραβίαση *
Λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα στο περιστατικό παραβίασης *

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

Πηγή (με ποιο τρόπο αναγνωρίστηκε το συμβάν της φερόμενης παραβίασης - πχ αναφορές-καταγγελίες υπαλλήλων/κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα αρμόδια διοικητικά στελέχη κλπ.) *
Κατηγορία φερόμενης παραβίασης *
Υποκατηγορία φερόμενης παραβίασης (πχ. δωροδοκία, απάτη, υπεξαίρεση, μη συμμόρφωση με νόμους κλπ.) *
Σχετικό έργο ή διαδικασία *
Συνοπτική περιγραφή φερόμενης παραβίασης *