Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Πολιτική - Κανονισμοί

Πολιτική Αποδοχών MEVACO A.E.

Κανονισμός Επιτροπής Ελέγχου

Πολιτική Καταλληλότητας MEVACO Α.Ε

Κανονισμός λειτουργίας τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Πολιτική για βία και παρενόχληση - Διαχείριση Καταγγελιών 

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Πολιτική και Διαδικασία Υποβολής Αναφορών (Whistleblowing)

Εντυπο Αναφοράς Συμβάντων

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Ηθικής MEVACO ΑΕ