Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Προφίλ

Η MEVACO ΑΕ είναι μια πρωτοπόρος Βιομηχανική Εταιρία στον χώρο της παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και μεταλλικών κατασκευών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Με εμπειρία άνω των 40 χρόνων, σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ευελιξία, η MEVACO AE διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες στην επεξεργασία ελασμάτων και στις μεταλλικές κατασκευές ακριβείας.

Διαθέτοντας πλούσιο και υπερσύγχρονο μηχανολογικό  εξοπλισμό, ιδιαίτερη γνώση της επεξεργασίας μετάλλου και άνετους βιομηχανικούς χώρους, η MEVACO AE έχει σαν αντικείμενο την παραγωγή / κατασκευή του μεταλλικού μέρους προϊόντων πάσης φύσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του πελάτη.

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα της MEVACO AE οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στις προγραμματιζόμενες μέσω Η/Υ μηχανές που διαθέτει, στην καθετοποιημένη της παραγωγική δομή, και το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, στοιχεία που δίνουν την δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, οικονομικά και ποιοτικά σε οσοδήποτε μικρές ή μεγάλες ποσότητες επιθυμεί ο πελάτης.

Η συνεχής ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της και η διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση, την καθιστούν πρωτοπόρο βιομηχανία στον τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.(Industrial Subcontracting)