Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές

Διοίκηση - Διευθυντικά Στελέχη - Επιτροπή Ελέγχου

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEVACO Α.Ε.  είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. (ΚΕΔ) 


Το εννεαμελές Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:


1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος , εκτελεστικό μέλος


Ο  κ. Δημήτριος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στο Διακοπτό Αχαΐας το 1935. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και ιδρυτής της Εταιρείας. Προ της ιδρύσεως της εταιρείας διετέλεσε υψηλόβαθμο τεχνικό στέλεχος στην εταιρεία κατασκευής φιάλης υγραερίου ΒΙΟΦΑΛ


2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,  Δ/νων Σύμβουλος , εκτελεστικό μέλος


Ο κ. Σπυρίδων Δελένδας είναι  Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944 και είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ μέλος ΤΕΕ. Έχει εργαστεί σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες Ελληνικές Εταιρείες. Από το έτος 1993 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Σύμβουλου  της εταιρείας.


3) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Οικομονομικός Διευθυντής , εκτελεστικό μέλος


Ο κ. Αντώνιος Ρούσσος είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ από το 1995. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1963 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Παρακολούθησε με απόλυτη επιτυχία και απόδοση το μακροχρόνιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών « Φοροτεχνικό/Στ’» του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος της αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Α' Τάξης. Εργάζεται στον οικονομικό και λογιστικό-φορολογικό τομέα από το 1988 και από το έτος 1994 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.


4) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος


Η κ. Κωστοπούλου Βασιλική είναι Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Windows και Mac και ομιλεί Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς της στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και προσήκουσας συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.       


5) Μπρούτζος Ιωάννης του Εμμανουήλ, Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing , μη εκτελεστικό μέλος


Ο κ. Μπρούτζος Ιωάννης του Εμμανουήλ είναι Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981 και είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Ομίλου (ΑΚΤΟ) / Τμήματος Σχεδιασμός Βιομηχανικού Προϊόντος. Σημειώνεται ότι η ΑΚΤΟ αποτελεί έναν εκ των μεγαλυτέρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα των Εφαρμοσμένων Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού στην Ελλάδα. Κατέχει γνώσεις προγραμματισμού μηχανημάτων CNC LASER. Ομιλεί απταίστως τα Αγγλικά ενώ κατέχει και άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας.


          6) Γρατσία Μαρία του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Η Μαρία Γρατσία είναι απόφοιτος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του London School of Economics (ΜSc in Urban and Regional Planning). Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλος σε εταιρίες και οργανισμούς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με έμφαση στη διοίκηση, το συντονισμό, και τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


7) Τρουμπούνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου - Μη εκτελεστικό μέλος


Ο κος Τρουμπούνης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου έχει γεννηθεί το έτος 1957 στην Μυτιλήνη Λέσβου και είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών. Είναι πτυχιούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός και συνιδρυτής - συνιδιοκτήτης της διαφημιστικής εταιρείας PANRAL ΕΠΕ από το έτος 1990.


8) Βαγγέλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Ο κος Βαγγέλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο ALBA Graduate Business School. Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης εισηγμένης εταιρείας και μέλος Ανεξάρτητης Αρχής. Έχει εργασθεί επίσης ως οικονομολόγος σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας εκπονήσει πληθώρα μελετών για την βιωσιμότητα επενδύσεων, τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων, κλαδικές αναλύσεις, μελέτες αγορών κ.α. Είναι διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


9) Καρβούνη Ιουλία του Σεραφείμ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


Η Κα Καρβούνη Ιουλία του Σεραφείμ είναι Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργασθεί σε διάφορες εταιρείες ως υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Αναφορών και προϋπολογισμού καθώς ως υπεύθυνος Πιστοποίησης Υπηρεσιών. Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά (fluent level) και Γερμανικά (medium level). Είναι στέλεχος του φορέα πιστοποίησης COSMOCERT S.A., μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HELLASCERT και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου


           Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 23η                                         Ιουνίου 2022, η θητεία του είναι πενταετής.

Διευθυντικά Στελέχη 


Πολιτόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου - Τεχνικός Διευθυντής


Ο κ. Πολιτόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου είναι Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1971 και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με Ειδικότητα στην Αυτοματοποίηση Τεχνολογικών Διεργασιών. Κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού με αριθμό πρωτοκόλλου 18509/96 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ομιλεί απταίστως τα Ρωσικά ενώ κατέχει και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Αντωνίου Δημήτριος του Νικολάου - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής


Ο κ. Αντωνίου Δημήτριος του Νικολάου κατέχει την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 και είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ κατέχει παράλληλα και γνώσεις Αναλυτή Προγραμματιστή (απόφοιτος ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ). Ομιλεί απταίστως τα Αγγλικά και έχει διατελέσει καθηγητής Μαθηματικών και Πληροφορικής στον Ιδιωτικό Τομέα.


Γκιωνάκης Γεώργιος του Βασιλείου  - Διευθυντής Προμηθειών


Ο κ. Γκιωνάκης Γεώργιος του Βασιλείου - κατέχει την θέση του Διευθυντή Προμηθειών της εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967 και είναι πτυχιούχος του Πολυτεχνείου Κρήτης Τμήματος / Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Υπηρετεί στην Εταιρεία συνεχώς από το έτος 1995.  


Επιτροπή Ελέγχου


Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από 3 μέλη που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/201. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:


Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου


Ο κ. Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αρκαδία το έτος 1957 είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου (Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς του με την Ελεγκτική και την Φορολογία διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα τόσο με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.


Βαγγέλας Γεώργιος  του Κωνσταντίνου


Ο κος Βαγγέλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και  Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο ALBA Graduate Business School. Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης εισηγμένης εταιρείας και μέλος Ανεξάρτητης Αρχής. Έχει εργασθεί επίσης ως οικονομολόγος σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας εκπονήσει πληθώρα μελετών για την βιωσιμότητα επενδύσεων, τη διαμόρφωση στρατηγικής επιχειρήσεων, κλαδικές αναλύσεις, μελέτες αγορών κ.α. Είναι διδάκτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.. 


Καρβούνη Ιουλία του Σεραφείμ


Η Κα Καρβούνη Ιουλία του Σεραφείμ είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Έχει εργασθεί σε διάφορες εταιρείες ως υπεύθυνος Χρηματοοικονομικών Αναφορών και προϋπολογισμού καθώς ως υπεύθυνος Πιστοποίησης Υπηρεσιών. Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά (fluent level) και Γερμανικά (medium level). Είναι στέλεχος του φορέα πιστοποίησης COSMOCERT S.A., μέλος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης HELLASCERT και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.