Μεβακο Αρχική σελίδα.

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.

GR EN

Επιλογές

Διοίκηση - Διευθυντικά Στελέχη - Επιτροπή Ελέγχου

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MEVACO Α.Ε.  είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης. (ΚΕΔ) 


Το επταμελές Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:


1) Δημήτριος Κωστόπουλος του Αλεξίου, Πρόεδρος , εκτελεστικό μέλος


Ο  κ. Δημήτριος Κωστόπουλος είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στο Διακοπτό Αχαΐας το 1935. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και ιδρυτής της Εταιρείας. Προ της ιδρύσεως της εταιρείας διετέλεσε υψηλόβαθμο τεχνικό στέλεχος στην εταιρεία κατασκευής φιάλης υγραερίου ΒΙΟΦΑΛ


2) Σπυρίδων Δελένδας του Νικολάου,  Δ/νων Σύμβουλος , εκτελεστικό μέλος


Ο κ. Σπυρίδων Δελένδας είναι  Διευθύνων Σύμβουλος. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1944 και είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος -Ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ μέλος ΤΕΕ. Έχει εργαστεί σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες Ελληνικές Εταιρείες. Από το έτος 1993 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντα Σύμβουλου  της εταιρείας.


3) Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, εκτελεστικό μέλος


Ο κ. Αντώνιος Ρούσσος είναι εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ από το 1995. Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1963 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Παρακολούθησε με απόλυτη επιτυχία και απόδοση το μακροχρόνιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών « Φοροτεχνικό/Στ’» του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος της αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Α' Τάξης. Εργάζεται στον οικονομικό και λογιστικό-φορολογικό τομέα από το 1988 και από το έτος 1994 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.


4) Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος


Η κ. Κωστοπούλου Βασιλική είναι Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Windows και Mac και ομιλεί Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς της στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και προσήκουσας συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.       


5) Εμμανουήλ Μπρούτζος του Θεμιστοκλή, μη εκτελεστικό μέλος


Ο κ Εμμανουήλ Μπρούτζος είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Μήλο το 1947 και είναι Πτυχιούχος Μέσης Τεχνικής Σχολής. Με εξειδίκευση στις μηχανουργικές κατεργασίες και εμπειρία εργασίας πλέον των 40 ετών διετέλεσε προϊστάμενος παραγωγής της Εταιρείας επί  30 συναπτά έτη.


6) Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος


Ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία αρχικά στις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Ε, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα λογιστικής. Εν συνεχεία πέτυχε στις εξετάσεις της Δημόσιας Εταιρείας Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) για πρόσληψη οικονομικών στελεχών.  Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ολοκλήρωσε παράλληλα τις σπουδές του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Υπηρέτησε ως Τομεάρχης Καταναλωτών στην περιοχή του Πειραιά και ως Τομεάρχης Ηλεκτροδοτήσεων του συνόλου των νησιών του Αιγαίου, έχοντας την ευθύνη για τον έλεγχο των οικονομικών  στοιχείων και την  οργάνωση του Τομέα. Λόγω της μακροχρόνιας θητείας του διαθέτει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ιδίως ελέγχου της οργάνωσης και λειτουργίας ιδίως των οικονομικών τμημάτων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.


7) Εμμανουήλ Μπαριταντωνάκης του Αντωνίου, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος


Ο κ Μπαριταντωνάκης Εμμανουήλ είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Ιεράπετρα Λασιθίου το έτος 1950  και είναι πτυχιούχος  Ηλεκτρολογίας, Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Έχει εργασθεί ως προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος Αθηνών του  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, συμμετείχε στην επίβλεψη διαφόρων μελετών, εκτελέσεων και συντηρήσεων των τεχνικών έργων του ΟΤΕ στο A' και B' συγκρότημα Αθήνας μέχρι το 2006, οπότε και συνταξιοδοτήθηκα μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας.


Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 8η Ιουνίου 2017, η θητεία του είναι πενταετής και λήγει την 8η Ιουνίου 2022.


Διευθυντικά Στελέχη 


Πολιτόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου - Τεχνικός Διευθυντής


Ο κ. Πολιτόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου είναι Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας. Γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας το έτος 1971 και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης / Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών με Ειδικότητα στην Αυτοματοποίηση Τεχνολογικών Διεργασιών. Κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού με αριθμό πρωτοκόλλου 18509/96 από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) Ομιλεί απταίστως τα Ρωσικά ενώ κατέχει και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Μπρούτζος Ιωάννης του Εμμανουήλ - Διευθυντής Πωλήσεων


Ο κ. Μπρούτζος Ιωάννης του Εμμανουήλ είναι Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας.  Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981 και είναι πτυχιούχος του Τεχνολογικού Ομίλου (ΑΚΤΟ) / Τμήματος Σχεδιασμός Βιομηχανικού Προϊόντος. Σημειώνεται ότι η ΑΚΤΟ αποτελεί έναν εκ των μεγαλυτέρων ιδιωτικών εκπαιδευτικών φορέων στον τομέα των Εφαρμοσμένων Καλών Τεχνών και Σχεδιασμού στην Ελλάδα. Κατέχει γνώσεις προγραμματισμού μηχανημάτων CNC LASER. Ομιλεί απταίστως τα Αγγλικά ενώ κατέχει και άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας.


Αντωνίου Δημήτριος του Νικολάου - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής


Ο κ. Αντωνίου Δημήτριος του Νικολάου κατέχει την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960 και είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ κατέχει παράλληλα και γνώσεις Αναλυτή Προγραμματιστή (απόφοιτος ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ). Ομιλεί απταίστως τα Αγγλικά και έχει διατελέσει καθηγητής Μαθηματικών και Πληροφορικής στον Ιδιωτικό Τομέα.


Γκιωνάκης Γεώργιος του Βασιλείου  - Διευθυντής Προμηθειών


Ο κ. Γκιωνάκης Γεώργιος του Βασιλείου - κατέχει την θέση του Διευθυντή Προμηθειών της εταιρείας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1967 και είναι πτυχιούχος του Πολυτεχνείου Κρήτης Τμήματος / Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης. Υπηρετεί στην Εταιρεία συνεχώς από το έτος 1995.  


Επιτροπή Ελέγχου


Συμβαδίζοντας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί «Εταιρικής Διακυβέρνησης» Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελείται από 3 μέλη που έχουν οριστεί από τη Γ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/201. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:


Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου

Ο κ. Παπαηλιού Θεόδωρος του Νικολάου είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αρκαδία το έτος 1957 είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου (Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς του με την Ελεγκτική και την Φορολογία διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα τόσο με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.


Βασιλική Κωστοπούλου του Δημητρίου

Η κ. Κωστοπούλου Βασιλική είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περιβάλλον Windows και Mac και ομιλεί Αγγλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς της στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και προσήκουσας συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 


Κωνσταντίνος Μητρόπουλος του Σωτηρίου

Ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία αρχικά στις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Ε, όπου ασχολήθηκε εκτενώς με θέματα λογιστικής. Εν συνεχεία πέτυχε στις εξετάσεις της Δημόσιας Εταιρείας Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) για πρόσληψη οικονομικών στελεχών.  Κατά τη διάρκεια της εργασίας του ολοκλήρωσε παράλληλα τις σπουδές του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Υπηρέτησε ως Τομεάρχης Καταναλωτών στην περιοχή του Πειραιά και ως Τομεάρχης Ηλεκτροδοτήσεων του συνόλου των νησιών του Αιγαίου, έχοντας την ευθύνη για τον έλεγχο των οικονομικών  στοιχείων και την  οργάνωση του Τομέα. Λόγω της μακροχρόνιας θητείας του διαθέτει πολύτιμη εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ιδίως ελέγχου της οργάνωσης και λειτουργίας ιδίως των οικονομικών τμημάτων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων.