Μεβακο Αρχική σελίδα.

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.

GR EN

Επιλογές

Μηχανουργείο

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό και εμπειρία για κατασκευή καλουπιών για ίδια χρήση καθώς και για την κάλυψη εργασιών συντηρήσεως των εγκαταστάσεων της εταιρείας.