el gr en gb

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Γνωστοποίηση Συναλλαγών

Νόμος 3556/2007

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/434

Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αρ. 33

Έντυπο Γνωστοποίησης TR 1

‘Υψος μετοχικού Κεφαλαίου –Σημαντικές Συμμετοχές από Υπόχρεα Πρόσωπα