Μεβακο Αρχική σελίδα.

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.

GR EN

Επιλογές
Edit Page

Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.06.2013

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 18.06.2013

Συνολικός Αριθμός των Μετοχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 20 παρ. 1 Καταστατικού