Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές
Edit Page

Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.12.2014

Πρόσκληση για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 18.12.2014

Συνολικός Αριθμός των Μετοχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Προτεινόμενη τροποποίηση άρθρου 5 Καταστατικού