Μεβακο Αρχική σελίδα.

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.

GR EN

Επιλογές
Edit Page

Τακτική Γενική Συνέλευση της 16.06.2016

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 16.06.2016

Συνολικός Αριθμός των Μετοχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου