Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές
Edit Page

Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.06.2023

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της εταιρείας την 21.06.2023

Συνολικός Αριθμός των Μετoχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ

Πολιτική Αποδοχών MEVACO AE (αναθεωρημένη)

Έκθεση ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ για την εταιρική χρήση 2022