Μεβακο Αρχική σελίδα.

GR EN

Εσπα 2014-2020 επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Ελλαδα 2.0 Σχέδιο Ανάκαμψης
Επιλογές
Edit Page

Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.06.2021

Πρόσκληση για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της εταιρείας την 29.06.2021

Συνολικός Αριθμός των Μετoχών και των Δικαιωμάτων Ψήφου

Σχέδιο αποφάσεων για κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Έκθεση Αποδοχών Μελών Δ.Σ

Δελτίο παρουσίας μετόχων

Πολιτική Καταλληλότητας Μελών Δ.Σ